ZREALIZOWANE INWESTYCJE/hydrotechnikaINWESTYCJE

WARTER / TARNOWSKI MŁYN

Lokalizacja:

Tarnowski Młyn, rzeka Gwda

Inwestor:

WARTER Spółka Jawna

Zakres robót:

Budowa, przebudowa oraz remont elektrowni wodnej Tarnowski Młyn na rzece Gwda KM 49+450

Czas realizacji

12.2011-07.2012

7R LOGISTIC / GDAŃSK

Lokalizacja:

Gdańsk - Kowale

Inwestor:

7R Logistic S.A.

Zakres robót:

Przełożenie dopływu rzeki Raduni w ramach realizacji obiektu magazynowo - biurowego w Kowalach.

Czas realizacji:

12.2013-08.2014

REMONTOWA SHIPBUILDING S.A. / GDAŃSK

Lokalizacja:

Gdańsk

Inwestor:

REMONTOWA SHIPBUILDING S.A.

ul. Swojska 8

80-958 Gdańsk

Zakres prac:

Budowa płyty montażowej wraz z przebudową nabrzeża

Czas realizacji:

11.2014-04.2015

serwisy dekpol