ZREALIZOWANE INWESTYCJE/obiekty ochrony środowiska i roboty sanitarneINWESTYCJE

FVS POLSKA HOLDING /

Lokalizacja:

Wędkowy, "Wioska Okienna"

Inwestor:

FVS POLSKA HOLDING Spółka z o.o. , Wędkowy

Zakres robót:

Roboty budowlane w zakresie infrastruktury technicznej dla zespołu "Wioska Okienna" w Wędkowach

Czas realizacji

16.10.2006-29.07.2008

GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI /

Lokalizacja:

Solnica, Jazowa, Wierciny, Rakowo, gmina Nowy Dwór Gdański

Inwestor:

Gmina Nowy Dwór Gdański

Zakres robót:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Nowy Dwór Gdański wm. Solnica-Jazowa-Wierciny-Rakowo

Czas realizacji

14.01.2010-30.12.2011

SAINT GOBAIN / GNIEW

Lokalizacja:

ul. Krasickiego 9, Gniew

Inwestor:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

Zakres robót:

Modernizacja instalacji sanitarnej, wykonanie podbudowy i nawierzchni placów manewrowo-składowych oraz innych prac budowlanych na terenie Zakładu Produkcji Keramzytu Weber w gniewie przy ul. Krasickiego 9

Czas realizacji

07.11.2011-31.12.2011

serwisy dekpol